Peki, Nedir Bu Big Data?

Big Data, Google gibi gerçekten büyük oyuncular içinmiş gibi düşünüyorsunuz değil mi?

Hayır, artık öyle değil! İyi haber şu; big datayı analiz etmek ve ona ulaşmak artık eskisi gibi büyük bütçeler gerektirmiyor. Böylece küçük ve orta ölçekli firmalar da bu pazardan yararlanabiliyor.

Peki nedir bu big data?

Big data, veri işlemlerinin geleneksel yöntemlerinin üstesinden gelemeyeceği kadar geniş ve karmaşık olan bir veri kümesidir. Eskiden büyük şirketlerin alanı olan büyük veriler, bir süredir, müşteri davranışları hakkında bilgi vermek, finansal analizleri yapmak ve pazarlama faaliyetlerine verilen tepkileri ölçmek için çoğu şirket tarafından kullanılmaktadır.

Veriler ne kadar büyük olursa, eğilimleri ve kalıpları saptamak, müşterilerin neye ihtiyaç duyduklarını ve ticari faaliyet alanlarıyla alakalı olarak belirlediği diğer konuları daha derin bir anlayışla donatmak açısından daha güvenilir olacaktır.

Günümüzde, daha mütevazı bütçeli şirketlerin ve şirket istatistikçilerinin büyük veri devriminin bir parçası haline gelme konusunda yolları çok daha açık.

Dijital Teknoloji Büyümenize İmkan Sağlar

Şirketlerin büyük çoğunluğu şimdi internet, akıllı telefonlar ve sosyal medyaya güveniyor – tıpkı müşterileri gibi. Bu etkenler sayesinde, temel bir IT altyapısıyla, herhangi bir şirketin, müşterilerinin kim olduklarına, neye ihtiyaç duyduklarına veya neyi istediklerine dair fikirleri oluyor.

Eski moda bir dükkân sahibi gibi düşünebilirsiniz. Müşterilerini tanıyor ve ihtiyaçlarını karşılamak için hizmetlerini bu bilgiler ışığında uyarlıyor. Bu sayede, müşterilerinin ihtiyaçlarını analiz etmek ve kullanım oranlarını kontrol etme noktasında çok daha güçlü bir hale geliyor.

Ayrıca, işletme operasyonlarının farklı yönlerini hedeflemek için kullanılabilecek çeşitli araçlar sayesinde, tedarik zincirlerinin nasıl geliştirilip arttırılacağını ve maliyet yapılarınızın nasıl geliştirilebileceği konularında personelinizin nasıl performans gösterdiğine dair bilgiler edinebilirsiniz.

Büyük Veriler Üzerindeki Büyük Resim

Intuit.com ve Emergent Research tarafından yakın tarihte yapılan bir araştırmanın raporuna göre, önümüzdeki on yıl boyunca şu anda sahip olduğumuz verilerin 40 kattan fazla büyüyeceği hesaplanmıştır. Bu büyümeye eşlik ederek 21. yüzyıl dijital ekonomisindeki ekonomik ilerlemenin ana itici gücü olarak öngörülen verilerin kıymeti de giderek artacaktır.

Aynı rapora göre, “veri odaklı karar verme dönemi” adı verilen bir dönem başlayacak. Bu dönemde bireylerin davranışlarını değiştiren faktörler incelenecek ve işletmelerin bu değişimlere nasıl karşılık vereceği incelenecek. Bu dönüşüm küçük işletmeleri teşvik ederek, geride kalmamaları için onlara fırsat tanır.

Mesaj oldukça net – big datayı şimdi işletmenize katın ve gömülü gerçek hazineyi ortaya çıkarın!